top of page
Vyhledat

Rodinné konštelácie s figúrkami

Metóda modelovania a hrania rolí s figúrkami ako zástupnými symbolmi slúži ako nástroj na pochopenie, uvedomenie si vzťahov v domácom ale i pracovnom prostredí. Figúrky nám pomáhajú udržať si odstup a zároveň pomenovať skryté príčiny. Pochopením klient preberá určitú zodpovednosť v danej situácii.


Moja osobná skúsenosť z pozície klienta.

V rodinných konšteláciách som si figúrkami vystavala svoju rodinu. Začala som od seba, môjho manžela, pokračovala rodičmi, starými rodičmi i prarodičmi. Každú jednu figúrku, ktorú som si intuitívne vytiahla som popísala ako z klasickej pozície toho čo vidím, tak aj vo vzťahu k inej osobe, ktorá je súčasťou môjho rodinného systému.


Postupne sa mi začal ukazovať určitý vzorec v rodine vedúci k pochopeniu financií i chorôb prenášaných v rode.

Pomohlo mi to porozumieť správaniu niektorých členov mojej rodiny a prijať samú seba v niektorých životných situáciách.

Vo vzťahu k mojím deťom som si uvedomila nesprávny postoj, ktorý sa ukázal na základe toho, ako som tie figúrky postavila.

Celý proces sme s terapeutom ukončili správnym rozostavením figúrok a porozumením danej situácie v súvislostiach a s nadhľadom, ktorý som predtým nemala.


Pomocou konštelácií sa môžeme pozrieť na tieto oblasti:

  • vzťahy v rodine,

  • pracovné vzťahy,

  • hojnosť a financie,

  • postavenie v rodine,

  • model správania sa v niektorých situáciách.

13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page