top of page
Vyhledat

NLP - neuro-lingvistické programovanie

Ak potrebujeme zmeniť správanie, ktoré máme v určitých situáciách, alebo pri určitých osobách, je veľmi dôležité nájsť v nás program, ktorý toto správanie spúšťa a zmeniť ho. Pretože naše správanie je iba dôsledkom toho, čo sa kedysi odohralo v našom živote - silná životná situácia, prevzaté vzorce správania od rodičov...


NLP nám v koučingu a pri terapiách rozširuje možnosti riešenia problémov. Pretože ak chceme riešiť nejaký problém, situáciu, potrebujeme ich riešiť z inej úrovne na akej vznikli. Rovnaká úroveň riešenia vecí, či rovnaký postoj vždy prinesie iba podobné, alebo tie isté výsledky.


NEURO: každý človek má svoju mapu sveta, svoju mentálnu bublinu, ktorú si vytvoril na základe životných situácií, spomienok a skúseností (cez to, čo videl, vnímal cez dotyk, počul, cítil nosom, ústami). Všetky tieto informácie sú uložené v našom mozgu, v neurónových sieťach ako spomienky, ktorým pripisujeme obraz, zvuk, emóciu, chuť, či vôňu. Toto vytvára naše reakcie. Na základe tohto si volíme stratégiu dosahovania výsledkov, ale aj naše správanie.


LINGVISTICKÉ: svoje myšlienky, či emócie interpretujeme do slov. Výber slov a spôsob, akým niečo hovoríme odzrkadľuje to, ako my vnímame určitú situáciu. To však ešte neznamená, že naša interpretácia je zhodná s realitou. Spôsob akým komunikujeme nás môže viesť k dosiahnutiu cieľa, ale aj preč od nášho cieľa.


PROGRAMOVANIE: cez identifikáciu vzorcov správania ktoré nie sú v náš, či klientov prospech a na základe techník, stratégií si uvedomíme danú situáciu a zmeníme vzorec správania tak, aby viedol k dosiahnutiu cieľa.


Objednávky na terapiu tu:

Tel.: 0948 280 880, e-mail: info@kedzdraviechuti.sk


Pri terapii, ktorá sa vždy začína rozhovorom (aby sme konkretizovali situáciu/situácie ktoré chce klient riešiť) zvyčajne kombinujem viacero techník: EFT, figúrkové konštelácie20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page