top of page
Vyhledat

EFT terapie - techniky emocionálnej slobody

Metóda EFT je skratka pre Emotional Freedom Techniques, čo v preklade znamená Techniky emočnej slobody. Základom EFT je predpoklad, že príčina negatívnych emócií spočíva v poruche energetického systému tela.


Cieľom tejto metódy je pomôcť duševne zdravým ľuďom v oblasti fyzického a psychického zdravia vytvoriť si zónu optimálneho fungovania, kde vám nebudú brániť negatívne emócie, či fyzická bolesť pri dosahovaní cieľa a prežívaní plnohodnotného života.


Metóda EFT vám môže pomôcť v týchto sférach:


· Nadváha

· Poruchy príjmu potravy

· Stres

· Strach

· Bloky v učení

· Nespavosť

· Pocit viny

· Vzťahové problémy

· Dosahovanie cieľov

· Odstránenie mentálnych prekážok

· Odstránenie strachu z prezentovania sa na verejnosti

· Zlepšenie výkonnosti (v práci, športe)

· Financie a kariéra

· Obavy z úspechu aj neúspechu

· Neschopnosť zarobiť peniaze


Objednávky na terapiu tu:


Tel.: 0948 280 880, e-mail: info@kedzdraviechuti.sk


Ako prebieha terapia:


Pri terapii, ktorá sa vždy začína rozhovorom (aby sme konkretizovali situáciu/situácie ktoré chce klient riešiť) zvyčajne kombinujem viacero techník. Pri EFT technikách postupne klepkáme na vopred určené body na tele (prsty na ruke, kľúčna kosť, body na tvári), ktoré súvisia s meridiánmi na tele. Meníme tým postoje, uvoľňujeme napätie, bolesť i emócie.Iné techniky: figúrkové konštelácie, NLP


Vznik EFT


EFT vzniklo z metódy TFT (preložené ako Terapia myšlienkových polí) amerického psychológa dr. Rogera Callahana. Túto metódu vytvoril na základe práce s klientkou, ktorá mu povedala, že jej fóbický strach z vody leží v žalúdku. Keďže klasické psychologické postupy nemajú s fóbiami veľkú úspešnosť, dr. Callahan sa rozhodol experimentovať, čo neskôr viedlo k vzniku tejto metódy. Klientke povedal, aby sa pokúsila na to miesto na bruchu, kde leží jej fóbický strach z vody prstami ťukať a následne mu v priebehu terapie oznámila, že jej strach zmizol. To bolo podnetom pre ďalšie bádanie a po niekoľkých rokoch aj vytvorenie TFT.

O úspechoch tejto metódy sa dozvedel aj stadfordský inžinier Gary Craig, ktorý pomáhal ľuďom cez metódy NLP (Neurolingvistické programovanie) a hypnoterapiu. Následne na základe svojich skúseností a inžinierskeho myslenia upravil metódu TFT a vytvoril metódu EFT, ktorá vedie k väčšej jednoduchosti.

Táto metóda je efektívne využívaná pri práci s vojnovými veteránmi, ľuďmi trpiacimi na stavy úzkosti, či postraumatický stresový syndróm (PTSD).
---

Použitá literatúra:


https://www.healthline.com/health/eft-tapping; Citované dňa: 17/07/2023

26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page