top of page

SPOLUPRÁCA SO MNOU

ČO ZÍSKAŠ

Bezpečný priestor pre seba, v ktorom sa pomocou koučingu pozrieme na možnosti, ktoré ti pomôžu dosiahnuť tvoj cieľ (zdravie, práca, vzťahy).  Pomocou terapie spracujeme možné zranenia, odstránime mentálne, emočné bloky i limity na fyzickej úrovni, aby si mohla zosúladiť telo a myseľ a získať slobodu dosiahnuť, žiť a robiť to, čo ťa napĺňa a baví.      

O mne

Kontaktuj ma, keď...

 • Sa cítiš zaseknutá v určitých životných situáciách a nevieš sa pohnúť ďalej.

 • Vnímaš, že máš neporiešené situácie na emocionálnej úrovni.

 • Ťa zaujíma osobnostný rozvoj a hľadáš spôsob, ako sa efektívne posunúť vpred.

 • Potrebuješ pochopiť určité vzťahové situácie v rodine, alebo kolektíve.

 • Neustále riešiš chudnutie, ale aj zdravotné problémy.

 • Si už vyskúšala "všetko možné" na fyzickej úrovni a kvôli krátkodobým výsledkom si rozhodnutá ísť hlbšie až na koreň veci. 

Ako pracujem

Osobné stretnutie, alebo online cez Zoom v trvaní 60 až 90min.

V úvode rozhovoru a na základe otázok definujeme zámer stretnutia, zmapujeme tvoju aktuálnu situáciu, identifikujeme to, čo ťa brzdí dosiahnuť svoj cieľ a spolu nájdeme možnosti ako zosúladiť telo i myseľ tak, aby si získala slobodu dosiahnuť, žiť a robiť to, čo ťa napĺňa a baví.  

Pri práci využívam EFT techniky, rodinné figúrkové konštelácie a NLP. 

Viac informácií o EFT tu.

Viac informácií o figúrkových konšteláciách tu

Viac informácií o NLP tu

Mám záujem o:

Jednorazové poradenstvo .

Terapia / Balík 3x

Pracovní setkání
IMG_20220326_194056_619.jpg

O mne
PaedDr. Júlia Borisová

Aj keď sa práci s mladými ľuďmi i dospelým venujem 15 rokov, boli to práve moje zdravotné záležitosti a podnikanie, ktoré ma viedli k tomu, aby som na sebe začala pracovať aj mentálne. 

Nie všetko sa totižto dá riešiť iba na úrovni tela. Máme svoje emócie, myseľ i dušu. Nedokážeme ich síce chytiť do ruky, avšak vnímame ich v bežnom živote, kedy nám spôsobujú nielen radosť, ale aj bolesť. 

Mentálna práca na sebe nám pomáha urýchliť mnohé životné procesy, dáva AHA momenty a možnosti riešenia situácie.

Pri svojej práci využívam NLP, EFT, či iné techniky, ktoré vedú k efektívnemu riešeniu situácie s klientom.  

Vzdelanie, certifikáty:

Rok 2022

 • Štúdium nutričného poradenstva (Winštitút)

 • Vplyv stravy na biologický vek (Kurzy atac)

Rok 2023

 • NLP premier practitioner 

 • EFT techniky emocionálnej slobody

 • Kurz rodinné figúrkové konštelácie

 • Akreditovaný kurz poradenstva v oblasti vzťahov a rozvoja osobnosti (v procese)

Jednorazové poradenstvo 60eur

Poradenstvo a koučing pri aktuálnych problémoch. Pomôžem ti zorientovať sa v situácii, odstrániť zmätok a otvoriť si možnosti, ktoré by mohli viesť k dosiahnutiu cieľa. Poskytnem ti pohľad a odstup nezainteresovaného odborníka. Stretnutie je možné realizovať osobne, alebo online v trvaní 60 - 90min. 

Terapia / balík 3x / 165eur

Bezpečný poradenský a terapeutický vzťah osobne, alebo online. Spracovanie zranení, ošetrenie emócií, zmena postoja a vzorcov správania. Investícia do svojho mentálneho zdravia, osobného rozvoja a otvorenie sa novým možnostiam vedúcim k dosiahnutiu cieľa. Trvanie jedného stretnutia je 60 až 90 minút, podľa potreby a situácie.  

bottom of page